Aansprakelijkheid, voorwaarden en bepalingen

Aansprakelijkheid, voorwaarden voor diensten van Smartbody

Aansprakelijkheid

 • Pilatus vereist een lichamelijke inspanning die zwaar kan zijn en lichamelijk letsel kan veroorzaken. De klant is verantwoordelijk voor eventuele verwondingen die hij / zij oploopt tijdens een les, tenzij er sprake is van grove nalatigheid van de kant van Smartbody- of Smartbody-docenten.
 • Als de klant twijfels heeft over zijn / haar gezondheid, wordt hij / zij geadviseerd om een ​​arts te raadplegen. De klant is te allen tijde verplicht om eventuele gezondheidsklachten of andere lichamelijke bijzonderheden (bijv. zwangerschap, hoge bloeddruk, spier- of gewrichtsklachten etc.) aan de docent te melden. Stop bij enig ongemak tijdens een les of workshop (bv. pijn, krampen, duizeligheid, misselijkheid enz.) En informeer de docent.
 • Door lessen bij te wonen, doet de klant afstand van enige schadeclaim tegen Smartbody en Smartbody-leraren voor verwondingen of schade die hij / zij kan oplopen als gevolg van deelname. Erfgenamen, wettelijke vertegenwoordigers en en de klant zien af van schadeaanspraken jegens Smartbody en zijn instructeurs en zien af van het aansprakelijk stellen van Smartbody en zijn instructeurs voor het oplopen van enig letsel of overlijden als gevolg van vrijwillige deelname aan een les, workshop of andere Smartbody-activiteit.
 • Smartbody is niet aansprakelijk voor verlies, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, van of aan eigendommen van de klant.
 • Schade aan de eigendommen van Smartbody die door de klant opzettelijk zijn veroorzaakt of door oneigenlijk gebruik, moet worden vergoed.

Planning en reserveringen:

 • Je kunt je plaats in de lessen online reserveren via onze webpagina of onze app. Je kunt ook per e-mail, telefoon of persoonlijk bij de studio reserveren.
 • Je mag zonder reservering opdagen voor lessen, maar dit garandeert niet dat er een plek voor je beschikbaar is.
 • Privélessen en semi-Privélessen kunnen persoonlijk, telefonisch of per e-mail worden gepland en gereserveerd. We reserveren geen Privélessen online.

Annulering:

Je kunt een reservering kosteloos annuleren als u dit doet vóór de “late annuleringstijd”. De annulering wordt beschouwd als een “late annulering” als deze plaatsvindt na de late annuleringstijd, in welk geval je annuleringskosten in rekening wordt gebracht.

_. Servicetype _. Late annuleringstijd
Matlessen 12 uur voor aanvang van de les
Springplank lessen 12 uur voor aanvang van de les
Reformer kwartetten 24 uur voor aanvang van de les
Privé-afspraken 24 uur voor aanvang afspraak
Semi-privé afspraken 24 uur voor aanvang afspraak
Workshops variabel – zie workshopbeschrijving

Voorbeelden:

 • Als een matles bijvoorbeeld op maandag om 9.00 uur begint, moet je voor zondag om 21.00 uur annuleren om annuleringskosten te vermijden.
 • Als je privéles op woensdag om 14.00 uur is gepland, moet je op dinsdag voor 14.00 uur annuleren om annuleringskosten te vermijden.

Kosten voor late annulering: Kosten voor

Kosten voor late annulering zijn de volledige prijs van de service voor niet-leden en de halve prijs voor leden.

Restitutie:

 • Alle aankopen zijn definitief, tenzij anders overeengekomen door Smartbody en de klant.
 • Smartbody behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een ​​aankoop te annuleren en het geld terug te betalen

Privacy

Zie ons privacy beleid.

Site by Alsjeblaft!