Aansprakelijkheid, voorwaarden voor diensten van Smartbody

Aansprakelijkheid

 • Pilates vereist een lichamelijke inspanning die zwaar kan zijn en lichamelijk letsel kan veroorzaken. De klant is verantwoordelijk voor eventuele verwondingen die hij / zij oploopt tijdens een les, tenzij er sprake is van grove nalatigheid van de kant van Smartbody of Smartbody-docenten.
 • Als de klant twijfels heeft over zijn / haar gezondheid, wordt hij / zij geadviseerd om een ​​arts te raadplegen. De klant is te allen tijde verplicht om eventuele gezondheidsklachten of andere lichamelijke bijzonderheden (bijv. zwangerschap, hoge bloeddruk, spier- of gewrichtsklachten etc.) aan de docent te melden. Stop bij enig ongemak tijdens een les of workshop (bijv. pijn, krampen, duizeligheid, misselijkheid enz.) en informeer de docent.
 • Door lessen bij te wonen, doet de klant afstand van enige schadeclaim tegen Smartbody en Smartbody-leraren voor verwondingen of schade die hij / zij kan oplopen als gevolg van deelname. Erfgenamen, wettelijke vertegenwoordigers en en de klant zien af van schadeaanspraken jegens Smartbody en zijn instructeurs en zien af van het aansprakelijk stellen van Smartbody en zijn instructeurs voor het oplopen van enig letsel of overlijden als gevolg van vrijwillige deelname aan een les, workshop of andere Smartbody-activiteit.
 • Smartbody is niet aansprakelijk voor verlies, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, van of aan eigendommen van de klant.
 • Schade aan de eigendommen van Smartbody die door de klant opzettelijk zijn veroorzaakt of door oneigenlijk gebruik, moet worden vergoed

Planning en reserveringen:

 • Je kunt je plaats in de lessen online reserveren via onze webpagina of onze app. Je kunt ook per e-mail, telefoon of persoonlijk bij de studio reserveren.
 • Je mag zonder reservering opdagen voor lessen, maar dit garandeert niet dat er een plek voor je beschikbaar is.
 • Privélessen en semi-Privélessen kunnen persoonlijk, telefonisch of per e-mail worden gepland en gereserveerd. We reserveren geen Privélessen online.

Annulering:

Je kunt een reservering kosteloos annuleren als u dit doet vóór de “late annuleringstijd”. De late annuleringstijd wordt gemeten vanaf de begintijd van de dienst voorafgaand aan de dienst. De annulering wordt beschouwd als een “late annulering” als deze plaatsvindt na de late annuleringstijd, in welk geval je annuleringskosten in rekening wordt gebracht.

Servicetype Late annuleringstijd
Matlessen 12 uur voor aanvang van de les
Springboard classes 12 uur voor aanvang van de les
Rerformer kwartetten 24 uur voor aanvang van de les
Privé-afspraken 24 uur voor aanvang afspraak
Semi-privé afspraken 24 uur voor aanvang afspraak
Workshops variabel – zie workshopbeschrijving

Voorbeelden:

 • Als een matles bijvoorbeeld op maandag om 9.00 uur begint, moet je voor zondag om 21.00 uur annuleren om annuleringskosten te vermijden.
 • Als je privéles op woensdag om 14.00 uur is gepland, moet je op dinsdag voor 14.00 uur annuleren om annuleringskosten te vermijden.

Kosten voor late annulering zijn de volledige prijs van de service voor niet-leden en de halve prijs voor leden.

Lidmaatschap:

 • De betaling van het lidmaatschap geschiedt via automatische overschrijving per bank- of kredietkaart.
 • De betalingen worden opgenomen op de kalenderdag die overeenkomt met de begindatum van het lidmaatschap. Bijvoorbeeld, als de begindatum van het lidmaatschap 12 mei is, dan zal de betaling voor mei plaatsvinden op 12 mei, voor juni op 12 juni, voor juli op 12 juli, enz.
 • U kunt een lidmaatschap niet opzeggen gedurende 90 dagen na de ingangsdatum.
 • Na de eerste 90 dagen kunt u op elk moment opzeggen.
 • Om een lidmaatschap op te zeggen dient u ons minstens 10 dagen voor de volgende opzegdatum per e-mail op de hoogte te brengen.

Restitutie:

 • Alle aankopen zijn definitief, tenzij anders overeengekomen door Smartbody en de klant.
 • Smartbody behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een ​​aankoop te annuleren en het geld terug te betalen

Privacy

Zie ons privacybeleid .